WETTELIJKE INFORMATIE


Deze website is eigendom van « yoga Zolder », gelegen te
Ringlaan 4
Zolder 3550 (België)

Naam van de Site : http://www.yogazolder.be
Eigenaar : Hade DE NEVE
Adres :
Jan Neyberghlaan, 1
1090 Brussel
TVA: 0558.802.152
Tel. : 0495/545 547

Technisch verantwoordelijke : Studio WebCoyote ->Serenina STEVANATO
E mail : sstevanato@skynet.be

Hosting : PhpNet.org

Bescherming van persoonlijke gegevens
Yoga Zolder verbindt zich ertoe om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die de internetter eventueel online meedeelt. Persoonlijke gegevens die de internetter doorgeeft voor het gebruik van bepaalde diensten, zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992, betreffende Informatica en Vrijheden.
In dat opzicht beschikt de internetter over het recht op toegang,
verbetering of wijziging van de persoonlijke informatie die op hem betrekking heeft; hi
j kan dit recht op om het even welk ogenblik doen gelden door een schrijven
te richten aan Yoga Zolder.

Cookies
Cookies dienen om het surfen op de website te vereenvoudigen en om de registratieprocedures of metingen van de bezoekers te rationaliseren. Cookies zijn tekstbestanden die door uw webpageserver op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Uw computer is wellicht geconfigureerd om cookies
te aanvaarden. U kunt deze parameter echter wijzigen zodat uw computer geen cookies meer aanvaardt, en wij raden u aan om dit te doen indien het gebruik van cookies u verontrust. (Wel moet u weten dat de pagina misschien niet meer correct verschijnt)
Wanneer u onze website gebruikt om informatie te zoeken, te lezen of te downloaden, verzamelen en bewaren wij “bezoekersinformatie” over u. Wij kunnen u aan de hand van een cookie niet identificeren. Wij gebruiken deze informatie om het bezoek aan onze website te analyseren en te meten.

Intellectuele eigendomsrechten
Zowel de volledige inhoud als structuur van deze site wordt beschermd door het auteursrecht als door andere intellectuele eigendomsrechten. Alle gebruikte teksten, logo’s, tekeningen, foto’s en grafisch materiaal worden beschermd door het auteursrecht. De gebruiker mag geen informatie, dienst of product geheel of gedeeltelijk wijzigen, kopiëren, reproduceren, verdelen, publiceren of verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Links naar websites
Bezoekers van de site zijn niet gerechtigd koppelingen aan te maken zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de uitbater van de Internet site.
Yoga Zolder en Studio Coyote kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waarnaar de links kan worden gemaakt met of zonder hun toestemming.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Eventuele geschillen vallen onder de Belgische wetgeving en zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.