Wie zijn we


Lic. Paula De Nève – Bout : oprichter en bezielster

Erkend yogaleraar (50 jaar praktijk)
     ◊Diploma Gommaar Gijs - 1973 - Beringen (Limburg)
     ◊Medewerker Sadhanaopleiding Gommaar Gijs - 1973
     ◊Diploma Middenjury Belgische Yogafederatie - 1976
     ◊Bijwonen van talrijke congressen en seminaries in binnen- en buitenland

40 jaar directeur Vormingsinstituut Zolder (Limburg)
Lid van de Raad van Bestuur en de Pedagogische Commissie van de Yogafederatie der Nederlandstaligen in België.
Lezingen, workshops en praktijklessen tijdens de congressen van de Yogafederatie van België
Lesgever uitgenodigd door de Nederlandse Federaties

Indische Meesters
     ◊Sinds 1987 leerling van Sri Shyam Bhatnagar, Meester in Nâda Yoga en Chakrastudies
     ◊Sinds 2002 leerling van Swami Veda Bharati, nu Mahamandaleshvara (hoofd van een traditie in Indische Swamiorde)

Sanskriet
     ◊Totale cursus Sanskriet van Prof.Jean Varenne-Blitz
     ◊Diploma 2-jarige opleiding door Prof. Hoekstra (ll.Gonda) - VUB
     ◊Vergelijkende taalkunde Indo-Europese talen - Prof Couvreur – RUG

Scholing
     ◊Oost-Europese taalkunde en Geschiedenis - RUG
     ◊Criminoloog - psychotherapeute ( richting psychiatrie, psychologie, sociologie ) - KUL
     ◊Assistente van de Jeugdrechtbank en stagiaire in opvangcentra van jeugd in gevaar.
     ◊Geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Paula heeft gedurende heel veel jaren, samen met Roeland, het hele cursuspakket onderwezen.
     ◊Nu richt zij haar krachten op het ondersteunen van de toekomst, de coaching van onze stagiairs (5 jaar), de ontmoetingen met kandidaat-leraars en het uitlijnen van de toekomst.


Prof. Emeritus Roeland De Nève
Docent en medewerker aan het Vormingsinstituut

     ◊Yogaopleiding bij Gommaar Gijs - Sâdhanagroep
     ◊Yogaopleiding bij André Van Lysbeth

Scholing
     ◊Apotheker - RUG
     ◊Lic. Biochemie - RUG
     ◊Geaggregeerde van het hoger onderwijs - RUG
     ◊Head, Pharmaceutical Technology and Medicinal Biochemistry Departments-Fakulteit Geneeskunde en Farmacie-VUB
     ◊Gastprofessor aan de "Université Nationale du Rwanda" - ontwikkelingsproject
     ◊Uitgenodigd lektor aan de Farmaceutische Instituten van de Universiteiten van Cincinatti en Lexington in de Verenigde Staten en de Universiteit van Damascus in Syrie
Buiten het Vormingsinstituut uitgenodigd lesgever in binnen- en buitenland.

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Roeland onderwijst sedert heel wat jaren, samen met Paula, een gedeelte van de filosofieën zoals de Nyaya-Vaisheshika darshana, Ayurveda, fysiologie, Mâhâbhârata, Râmâyana, Westerse filosofie
     ◊Begeleiding eindwerken afstuderende docenten
     ◊Verbetering eindexamens
     ◊Nu richt ook hij zijn krachten op het verder onderwijzen en coachen van onze stagiairs (5 jaar)

Hade De Nève - 1960
Is nu al meer dan 30 jaar docente aan het Vormingsinstituut voor Yogadocenten van Zolder.
Zij is nu Directrice en zij leidt naast het Instituut, het gehele pakket Praktijk en didactiek van de Hatha Yoga en verzorgt ook seminaries en delen van het luik Theorie.

Erkend yogaleraar sedert 1986
     ◊Diploma Insituut André Van Lysebeth - Brussel (1986)
     ◊30 jaar lid van de Raad van Bestuur en de Pedagogische Commissie van de Yogafederatie der Nederlandstaligen in België
     ◊Lezingen, workshops en praktijklessen tijdens de congressen van de Yoga Federatie
     ◊Volgen van talrijke seminaries in binnen- en buitenland
     ◊Lesgever internationaal yogacongres Zinal
     ◊Uitgenodigde lesgever bij collegaorganisaties
     ◊Heeft een eigen yogapraktijk

Scholing
     ◊opleiding psycho-analyse : erkende psycho-analyste : eigen praktijk Brussel
     ◊opleiding kinderpsychiatrie
     ◊opleiding mindfulness

Taak binnen het Vormingsinstiuut
     ◊Leiding van het totale pakket Praktijk en Didactiek van de Hatha Yoga
     ◊Yoga Theorie en Praktijk gecombineerd bij menopauze, zwangerschapsyoga, kinderen en psychosomatische ziekten
     ◊Bhagavad Gita
Rein De Nève - 1963
Erkend yogaleraar sedert 1990
     ◊Erkend diploma Vormingsinstituut Yogaleraren Zolder (1990)

Scholing
     ◊Zaakvoerder apotheek

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Verzorgt de wekelijkse zaallessen en is titularis van de groepen Beginners en Gevorderden
Conny Cams - 1968
Erkend yogaleraar sedert 2004
     ◊Erkend diploma Vormingsinstituut Yogaleraren Zolder 2003.
     ◊Voltooide een jaartraining Meditatievormen en een Jaaropleiding Leren begeleiden vanuit Transpersoonlijke Psychotherapie.
     ◊Volgde daarnaast allerlei cursussen in verband met yoga, gezondheid, aromatherapie, bewust leven en intuïtieve ontwikkeling.
     ◊Heeft een eigen yogapraktijk.

Scholing
     ◊Regie-assistentie.
     ◊Integraal Chakra Therapie.

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Verzorgt de wekelijkse zaallessen en is titularis van de groepen Beginners, Diepgang en Matig Gevorderden.
     ◊Volbracht 5 jaar stage in het Vormingsinstituut onder leiding van en in samenwerking met Paula zoals dit door de EYU vereist is.
     ◊Binnen de opleiding verzorgt zij de Chakra’s.
Christina Van der Goten – 1961
Erkend yogaleraar sedert 2011
     ◊Erkend diploma Vormingsinstituut Yogadocenten Zolder 2011
     ◊Heeft een eigen yogapraktijk en volgt nog geregeld bijscholingen

Scholing
     ◊Secundair onderwijs (Economische)
     ◊Ingroei Social Profit
     ◊Polyvalent verzorgende
     ◊Mindfulnesstraining (IAM – Instituut voor Aandacht en Mindfulness Dr David Dewulf)
          • 8-wekentraining Mindfulness Stresshantering en preventie van depressie
          • 6-wekentraining Heartfulness en de 4 hartkwaliteiten
     ◊Mindfull bewegen en natuurlijk dansen
     ◊Jin Shin Jyutsu
     ◊Maartje van Hooft
          • Yoga en Aplomb
          • Mindfulness en Mantra

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Verzorgt de wekelijkse zaallessen en is titularis van de groep Yoga Psychosomatisch, pijn, stress, angst.
Liesbeth Briers - 1976
Erkend yogaleraar sedert 2010
     ◊Erkend diploma Vormingsinstituut Yogadocenten Zolder 2010

Scholing
     ◊Master in Arbeids-en organisatiepsychologie – optie Sociale Psychologie K.U. Leuven
     ◊Aggregatie in de Psychologische en Pedagogische wetenschappen K.U. Leuven
     ◊Outplacement en loopbaanbegeleiding – HR consultant en coach
     ◊Heeft een eigen yogapraktijk

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Beëindigde in juni 2015 haar 5-jarige stage als teachertrainer.
     ◊Verzorgt de Indische filosofieën, theoretische vakken als Vedanta, Patanjali, Nyaya-Vaisheshika, Samkhya en Boeddhisme, kosha’s en sharira’s, de Veda’s.
     ◊Verzorgt wekelijkse zaallessen en is titularis van de groep Mindfulness en Yoga op woensdagochtend en Meditatie op maandag om de 14 dagen
Jeannette Verbooy-Tatipata - 1965
Erkend yogaleraar sedert 2011
     ◊Heeft een eigen yogapraktijk

Scholing
     ◊Opleiding oefentherapie Mensendieck te Amsterdam (1986)
     ◊Eigen praktijk voor oefentherapie Mensendieck & Yoga te Schimmert (NL) en Maastricht (NL)

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Beëindigde in juni 2016 haar 5-jarige stage als teachtertrainer.
     ◊Verzorgt de Anatomie en de Bewegingsleer.
     ◊Jeannette werkt zich in met Roeland in de Ayurveda en de fysiologie wat zij op termijn zal verder zetten
     ◊Begeleidt de intervisiegroep van afgestudeerden
Gert Vliegen – 1979
Erkend yogaleraar sedert 2015

Scholing
     ◊Professionele bachelor Lerarenopleiding: Nederlands, Economie en informatica - KHLim
     ◊Voortgezette opleiding buitengewoon onderwijs - KHLim
     ◊Deeltijdse student - 'Master in de educatieve studies' - KULeuven
     ◊Eerste prijs Woordkunst behaald - Stedelijk conservatorium Woord Hasselt
     ◊2006 - 2009: Voorzitter Kazou Limburg; Raad van Bestuur CM Limburg; Raad van Bestuur Kazou Vlaanderen; Nationale Raad Kazou Vlaanderen.
     ◊Vakgerichte coördinator A-stroom & STW - Campus OV4 Overpelt


Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Woont de vergaderingen van de Yogafederatie bij als afgevaardigde van het Instituut op de Pedagogische Commissies en de Bestuursvergaderingen.
     ◊Werd benoemd tot Onder-Voorzitter van de Yogafederatie.
Riet Cornelissen – 1963
Erkend yogaleraar sedert 2015

Scholing
     ◊Professionele bachelor Plastische Kunsten - Engels – KHLim
     ◊Postgraduaat Nederlands voor anderstaligen – KULeuven
     ◊Volgde daarnaast diverse opleidingen: behaalde het diploma yoga docente van de Amerikaanse Yoga Federatie (Kundalini yoga) en Indische Yoga Federatie (Hatha yoga). - Chinese Traditionele Geneeskunde - OTCG Antwerpen. - Coachen van ontwikkelingsprocessen – KHLim en Transformatiecoach volgens de Script-As-Methode.

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Verzorgt de lessenreeks over de Induscultuur en de Magna Mater.
Natasja Smeets-Hendriks – 1971
Erkend yogaleraar sedert 2015

Scholing
     ◊Schoonheidsverzorging en voetverzorging
     ◊Specialisatie voetreflexbehandeling, Shiatsu Kosmetiek, massage
     ◊Heeft een eigen zaak : - Verzorgt yogalessen in Nederland en vervangt op regelmatige basis collega’s.

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Is verantwoordelijk voor het luik van de praktijk binnen de opleiding
     ◊Verzorgt wekelijkse zaallessen van de groepen Beginners en Matig Gevorderden op donderdagavond.

Anne Plusquin - 1962
Erkend yogaleraar sedert 2016

     ◊Erkend diploma Vormingsinstituut Yogadocenten Zolder 2016
     ◊Heeft een eigen yogapraktijk

Scholing
     ◊Geaggregeerde van het lager secundair onderwijs
     ◊Voetreflexologie


Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Verzorgt de wekelijkse zaallessen en is titularis van de groep Even tot rust komen op donderdagochtend


Elke Remans - 1980
Erkend yogaleraar sedert 2018

     ◊Kinderyogadocent
     ◊Heeft een eigen yogapraktijk

Scholing
     ◊Bachelor lerarenopleiding KHLIM
     ◊Banaba Buitengewoon Onderwijs KHLI
     ◊Godsdienstwetenschappen HIGW
     ◊Opeiding tot coach via de SAM-methode
     ◊Kinderyogadocentenopleiding bij Kreakatau


Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Verzorgt de lessen kind & ouderyoga


Griet Vermeiren - 1974
Erkend yogaleraar sedert 2020.

Erkend diploma Vormingsinstituut Yogadocenten Zolder 2020.
     ◊Eigen coachings praktijk (In-tune) sedert 2000. Via stem- klankbevrijding en klankmassages wordt je op een zeer professionele en bewuste manier gecoacht doorheen jouw proces
     ◊Eigen yogapraktijk sedert september 2017

Scholing
     ◊Bachelor aan het Lemmensinstituut voor dwarsfluit
     ◊Bachelor aan het Sweelinckconservatorium voor zang (NL))
     ◊Erkend diploma Klankgeorieënteerde stempedagogiek aan het Lichtenberger Institut te Lichtenberg (D)
     ◊Daarnaast verdieping in yogafilosofie en mantra tijdens verscheidene retraites bij Ajata Stam (stichting levensschool Govindadhama) en Sri Shyamji Bhatnagar, de grondlegger van Micro Chakra Psychologie en Inner Tuning.
     ◊Verdieping in de Indiaanse cultuur en filosofie via Mala en Sky (Nanish Shontie), Jef Vangenechten

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Onderwijst de cursus Mantra bij de opleiding

Info : www.in-tune.be

Carine Vandewinkel - 1972
Erkend yogaleraar sedert 2020

     ◊Heeft een eigen yogapraktijk


Scholing
     ◊Zorgkundige bij thuiszorg Ferm


Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Verzorgt de wekelijkse zaallessen en is titularis van de groepen Fibromyalgie en Gevorderden.
     ◊Door haar eigen diagnose van Fibromyalgie, waarbij Carine tracht altijd het leven van de zonnige kant te bekijken, is de combinatie van te weten waarover je spreekt gecombineerd met het voelen door de lange jaren van ervaring wat yoga kan brengen, van onschatbare waarde. “Elke dag beleven als een nieuwe kans”, “Genieten in het hier en nu” zijn dingen die yoga haar geleerd hebben en die ze heel graag wil delen met gelijkgestemde mensen.
                                                            ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊